Volgens het verstrekte schema van het Amelander Rôggefestival zou het optreden van Fleur al afgelopen moeten zijn. Zodra we het feestterrein betreden, schalt haar stem echter nog over het met kinderen en hun ouders gevulde veld. Gospelkoor Inspirit doet ondertussen dappere pogingen om een meerstemmig tegengeluid te produceren vanaf de andere kant van het weiland. […]

More