Oog in oog staan met het gerestaureerde Lam Gods (1432) is een wonderlijke ervaring. Het Lam is klein, maar zijn menselijke ogen lijken alles te zien. Dat die ogen eeuwenlang verborgen zijn gebleven is slechts een van de vele raadsels die aan dit twaalfdelige kunstwerk zijn verbonden. Achter het Lam zien we de contouren van […]

More