Veel bleef hetzelfde op Vlieland: de duinen, het strand, de zee, de bossen, maar nieuw zijn de groene glazen plaquettes met dichtregels die verspreid over het eiland zijn neergelegd. Nergens staat vermeld van wie deze teksten zijn, maar de sfeer van weemoed en verlangen wijst in de richting van J. J. Slauerhoff (1898 – 1936). […]

More