Salman Rushdie (1947), die nogal eens het nieuws haalt om de verkeerde redenen, verrast zijn lezers met een krachtige, zinnelijk geschreven en bij tijden geestige roman. Victoriestad is opgebouwd als een door een bescheiden schrijver naverteld historisch epos. Plaats van handeling is het in Zuid-India gelegen Vijayanagararijk, dat van de veertiende tot de zestiende eeuw […]

More